24 Mayıs/2017

BÜYÜKBAŞ GRUBU YEMLERİMİZ

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİMİZ

KANATLI GRUBU YEMLERİMİZ

Kuzu Başlangıç Yemi

KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLERİMİZ

 Kuzu Başlangıç YemiÖzelliği: 

Kuzular doğduklarında bağışıklık sistemlerini geliştirmek amacıyla mutlaka yeterli ağız sütünü almalıdır. 45 gün anne sütü ile beslenirken 10 günden itibaren Eriş Kuzu Başlangıç Yemi’ne alıştırılmalı ve canlı ağırlıkları 13-15 kg’a ulaşıncaya kadar önlerinde temiz taze su ve Eriş Kuzu Başlangıç Yemi serbest olarak bulundurulmalı bu süre içerisinde kasaplık amaçlı yetiştirilen kuzulara ot yonca vs. kaba yem verilmemeli.Kuzular doğumdan sonra en az 8-10 gün anneleri ile birlikte ayrı bölmelerin içinde kalmalı bulundukları bölmeler temiz olmalı emiştirme daha sonraki günlerde sabah akşam en az iki defa yapılmalıdır. Eğer damızlığa ayrılacak kuzular varsa bunlar 45 gün kadar emiştirilmeli damızlığa ayrılan kuzular meraya çıkarılmalı ve günlük 300-400 gr. Eriş Kuzu Başlangıç Yemi verilmelidir.

Önemle üzerinde durulması gereken noktalar:

  • Ø  Anneli kuzu bölmeleri temiz kuru ve hava cereyansız olmalı
  • Ø  Yeterli alan olmalı
  • Ø  Emişmenin olup olmadığı mutlaka takip edilmeli
  • Ø  Emişmede yeterli beslenmenin olup olmadığı tespit edilmeli
  • Ø  10. Günden itibaren serbest yemlemeye geçilmelidir
  • Ø  Besi sonu canlı ağırlığı ve süresi tespit edilmeli
  • Ø  Mutlaka yeterli miktarda temiz su bulundurulmalıdır

 

AĞIRLIK: Net 50kg’dır.

Garanti Analiz:
Ham Protein en az %18
Ham Selüloz en çok %11
Ham Kül en çok %8
Kuru Madde en az %88
Kalsiyum en az-en çok %0.8-2
Fosfor en az %0.5
Sodyum en az-en çok %0.1-0.4
NaCl en çok %0.6
HCI de Çözülmeyen Kül en çok %1
Vitaminler:
Vitamin A en az 5000 İ.Ü./KG
Vitamin D3 en az 600 İ.Ü./KG
Vitamin E en az 25 MG/KG